Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem e-mailových novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s naším prohlášením k ochraně osobních údajů a zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsme společnost EPWEB, a.s., se kterou byla sloučena společnost Republika slev, s. r. o., IČ 29273404 se sídlem Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno, Česká republika, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 70524; DIČ: CZ29282713. Provozujeme web a newsletter, jehož obsah je pro uživatele a adresáty dostupný zdarma, a jenž obsahuje upozornění a reklamu na nejrůznější výhodné produkty a služby vlastní i třetích stran.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: udaje@republikaslev.cz nebo poštou na adrese: EPWEB, a.s., Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to zejména z následujících důvodů:

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Tedy například pro objednávku zboží, zasílání newsletteru apod. Vaše osobní údaje jsou nejčastěji v rozsahu (od jedné do více položek, dle konkrétní služby): e-mail, heslo v zašifrované podobě, přihlašovací jméno, jméno a příjmení, adresa, telefonní či faxové číslo, platební údaje jako číslo účtu, a další údaje, které jsou nutné pro vaši identifikaci, nebo je nám sdělíte dobrovolně; kromě toho získáváme některé údaje automaticky tím, že vyplníte formulář nebo danou službu využijete, takovými údaji jsou například IP adresa, čas návštěvy či odeslání, soubor cookies apod.

 • marketing – zasílání e-mailových newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, popř. také regionální určení nebo pohlaví), na co klikáte v e-mailu, kdy je nejčastěji otevíráte apod. využíváme za účelem přímého e-mailového marketingu – zasílání obchodních sdělení. Odesílatelem všech sdělení je vždy naše společnost. Naším jménem zasíláme reklamu vlastní i našich inzerentů a děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás novinky, informace a reklamní sdělení zasílané námi zajímají, jelikož jste naším zákazníkem nebo jste si zasílání newsletteru této povahy konkrétně objednali.

Můžete nám zakázat další zasílání reklamních e-mailů a to prostřednictvím odhlašovacího odkazu, uvedeného v každém zaslaném e-mailu.

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z oprávněného zájmu nejdéle po dobu deseti let od vaší poslední objednávky, popř. po dobu běhu promlčecích lhůt a k nim navíc nanejvýš dvou let, podle toho, která doba je delší a nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek a cílení reklamy vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to např. tyto společnosti:

 • Extra Publishing, s. r. o.
 • Česká pošta, s. p., a další doručovatelé zásilek
 • Dodavatelé tiskových služeb, např. pro tisk složenek a dopisů
 • Dodavatelé programátorských služeb
 • Poskytovatelé internetového připojení a hostingu
 • Účetní a auditorské společnosti
 • E-mailové služby Kerio, SmartEmailing (od společnosti SmartSelling, a. s.)
 • Seznam, Facebook, Google, Amazon a další poskytovatelé webových služeb

Je možné, že se v budoucnu využijeme další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Při jejich výběru na ně budeme klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě jednoho měsíce, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Abychom měli jistotu, s kým skutečně komunikujeme, můžeme po vás vyžadovat přiměřneé ověření vaší identity.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup. Informace vám dodáme ve strojově čitelné podobě, za kterou považujeme i prostý textový soubor se znaky ASCI, kompatibilní s naprostou většinou dnes dostupných technických prostředků.

 

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (tzv. být zapomenut). V takovém případě vymažeme  veškeré vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh.

V některých případech jsme jsem vázáni  zákonnou povinností, kdy např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Stejně tak přistupujeme k informacím, které dokládají zaslání určitého zboží nebo služby, tj. splnění obednávky. Proto v případě vašeho požadavku vždy vymažeme pouze ty osobní údaje, které výše uvedeným nejsou vázány.

O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o konkrétních bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, která je uvedena zde.